Heilpraktik – et naturligt valg

Heilpraktiker - almen praktiserende naturmediciner ®

En heilpraktiker:
  • er naturmediciner efter klassisk europæisk tradition.
  • behandler hele mennesket, ikke kun sygdommen.
  • arbejder med en bred vifte af analyse- og behandlingsmetoder.
  • er det naturlige og logiske valg.

Når du oplever et problem eller symptom, som du gerne vil have undersøgt nærmere, går du som det første til din praktiserende læge. Den praktiserende læge er speciallæge i almen medicin og kender til de fleste sygdomme og læge-specialer. Den praktiserende læge kan derfor ofte klare behandlingen selv eller henvise dig til en specialist til videre udredning og/eller behandling.

På samme måde er heilpraktikeren din almen praktiserende naturmediciner ® - vi har specialviden i almen naturmedicin. Vi kender til de fleste komplementære (”alternative”) behandlingsformer og kan ofte klare behandlingen selv, ligesom vi kan henvise til andre behandlere, hvor det vil være en fordel for dig. Skulle det vise sig nødvendigt, henviser vi dig naturligvis til lægen – ligesom vi også gerne taler med din læge, hvis du ønsker det.

Vi samarbejder således gerne med kolleger både inden og uden for det etablerede sundhedssystem.

På den måde er vi, ligesom din praktiserende læge, vort felts store generalister. Når du kommer til en konsultation hos os, bruger vi mange analysemetoder, så vi bedre kan spore os frem til den individuelle årsag til, hvordan din sygdom eller lidelse er opstået. Herefter arbejder vi med flere behandlingsmetoder, så vi kan behandle fra flere vinkler, der både supplerer og understøtter hinanden

Det er helt naturligt for os at arbejde på tværs af specialer, da vi arbejder ud fra et europæisk verdensbillede med en historisk tradition for at forene naturvidenskab og naturmedicin. Vi kan hjemmevant navigere imellem flere tankesæt og teorier, og vi ser ingen modsigelser i at arbejde koncentreret konkret og holistisk. ”Holistisk” vil sige, at vi behandler hele mennesket, ikke kun sygdommen; og vi ser på hele mennesket som et samspil mellem krop, tanker og følelser.

Det er der ikke noget hokus-pokus ved: Immunforsvaret spiller den centrale rolle i vores sundhed. Det ved vi alle efterhånden. Videnskaben har for længst bevist sammenhængene imellem nervesystemet, hormonsystemet og immunforsvaret; og vi heilpraktikere arbejder traditionelt netop inden for og på tværs af disse tre systemer. Vi arbejder kort sagt på kroppens præmisser, med kroppens selvhelbredende kræfter.

Så hvis du ønsker, at du, din krop og dit helbred bliver set på som en helhed, men føler at udbuddet af komplementære behandlere er uoverskueligt, så er vi heilpraktikere det logiske valg. En heilpraktiker anvender både kropsterapier, naturmedicin og individuel livsrådgivning. Det er både en meget effektiv og nænsom proces, hvor vi kommer hele vejen rundt – både i analyse og behandling.

Heilpraktiker – din almen praktiserende naturmediciner ®

 

Heilpraktikkens historie

Heilpraktikken har sin oprindelse i folkemedicinen og er regulationsterapi med naturlige metoder. Den omfatter flere elementer som fx homøopati, plantemedicin og irisanalyse. Ordet ’heil-praktik’ betyder oversat til dansk ’helbredelses-praksis’. Mange af de discipliner, heilpraktikken anvender i dag, anvendes i det meste af Europa af både læger og naturmedicinske behandlere.

I Tyskland blev heilpraktikken i 1936 statsanerkendt som frit erhverv, i 1939 blev heilpraktikerloven vedtaget, og i 1954 blev heilpraktikken del af den offentlige sygesikring.

  • Al sygdomsbehandling kræver, at man ved, hvad der er sygdommens egentlige årsag. Ved at lytte til dig, og ved at foretage de nødvendige undersøgelser, finder din heilpraktiker årsagerne til din sygdom. Heilpraktikeren lægger stor vægt på dette, før din behandling kan indledes. Jo mere præcis årsagen kan bestemmes, desto bedre og hurtigere kan du helbredes. 
  • Undersøgelserne kan f.eks være med irisanalyse og ansigtsdiagnose. Men vigtigt er også dine egne erfaringer om dine symptomer og din sygdomshistorie. 
  • Din behandling skræddersys til netop dig. Du får en behandling, som er sammensat for mest effektivt at løse dit helbredsproblem. 
  • Som en del af behandlingen kan høre vejledning om din kost og livsstil i øvrigt. Her har du selv mulighed for at forbedre resultaterne af dine behandlinger. 
  • Behandlingerne kan være forskellige fra behandler til behandler og fra patient til patient. Der kan være tale om f.eks. homøopatisk medicin, zoneterapi, øreakupunktur, kostvejledning og massage. 
  • Antallet af behandlinger er individuelt. Antallet afhænger bl.a. af, hvor længe din problematik har varet.
 
 
 
Dansk Heilpraktiker Forening - heilpraktik et naturligt valg