RAB - Registreret Alternativ Behandler

RAB er forkortelsen for Registreret Alternativ Behandler. Det er en beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, som lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik, foreningsmedlemsskab og god klinisk praksis.

Dansk Heilpraktiker Forening er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere heilpraktikere under RAB- ordningen. Det indebærer bl.a., at foreningen har et klageråd og regler for god klinisk praksis. Og det betyder, at heilpraktikere, der er godkendte til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler, lever op til følgende krav: 

  • Har en heilpraktiker-uddannelse, der opfylder lovens krav til timeantal

  • Har en gyldig erhvervsansvarsforsikring

  • Holder sig fagligt opdateret med, hvad der svarer til 14 timers efteruddannelse årligt

  • Er aktivt medlem af Dansk Heilpraktiker Forening 

Registreringsordningen er frivillig. Heilpraktikere, der enten ikke opfylder registreringskravene eller ikke ønsker at være omfattet af ordningen, kan fortsat arbejde med behandling inden for lovgivningens rammer. Ligesom man kan være medlem af Dansk Heilpraktiker Forening uden at benytte RAB-titlen. 

RAB-ordningen administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af Sundhedsministeriets lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Lov nr. 351 af 19/05/2004.
Samt Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Bek. nr. 869 af 13/06 2017 

Læs mere om registreringsordningen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside 

Link til Lov nr. 351 af 19/05/2004 - RAB-loven

Link til Bek. nr. 869 af 13/06/2017 - RAB-bekendtgørelsen

 

 Se efter dette mærke under »Find en heilpraktiker« for at se hvilke behandlere, der er RAB registrerede.

 
 
 
Sundhedsstyrelsen har godkendt Dansk Heilpraktiker Forening til at RAB-godekende heilpraktikere